Modulárne informačné systémy navrhnuté a pripravené pre špecifické potreby zákazníka. Pre každého zákazníka volíme individuálny prístup aby sme navrhli a pripravili systém poskytujúci práve tie funkčnosti, ktoré zákazník potrebuje k svojmu podnikaniu.

Poskytujeme:

  • Intranetové systémy – dochádzka, evidencia zamestnancov a partnerov, helpdesk, plánovanie ľudských zdrojov
  • Katalógové a evidenčné systémy
  • Integrácia s mobilnými zariadeniami
  • Dátové sklady
  • CRM systémy
  • Portálové riešenia

Pre zákazníkov poskytujeme komplexné služby pri tvorbe, údržbe aj prevádzke informačných systémov.

Tagged on: