Profesionálne poradenstvo v oblasti dátových skladov, databázových a Business Intelligence systémov a ich integrácie v bankových a telekomunikačných sektoroch. Ponúkame poradenstvo pre všetky fázy životného cyklu softvérovych systémov od prípravy podkladov pre projekt až po audit a QA dodaných riešení.

Tagged on: