Analýza a spracovanie podnikových dát z rôznych systémov a dátových zdrojov.

V oblasti dát ponúkame:

  • Analýza dát zdrojových systémov
  • Návrh a optimalizácia dátových modelov
  • Migrácie dát medzi rôznymi systémami
  • Konsolidácia a optimalizácia dát
  • Analýza dátovej kvality
  • Čistenie dát
  • Štandardný a špecifický reporting
Tagged on: