Podpora a modernizácia existujúcich komplexných databázových systémov na platforme Oracle.

Poskytujeme:

  • Analýzu a audit existujúcich riešení
  • Implementáciu nových funkčností do už existujúcich systémov a modulov
  • Ladenie výkonu a optimalizácia (performance tuning)
  • Integrácia s novými systémami
Tagged on: