Dodávka komplexných nástrojov na budovanie a prevádzku enterprise databázových systémov (dátové sklady, BI riešenia) postavených na platforme Oracle.

Ponúkané moduly a nástroje:

  • Generátory – generátory kódu pre API procedúry, generátor testov, testovacích dát a skriptov, generátory dátového modelu a databáz
  • Logovanie – centrálny systém pre ukladanie a spracovanie logov
  • Pristupové prava – centrálna správa prístupových práv pre prístup k objektom a dátam databázového systému
  • Metadata manažment – centrálna správa metadát pre dopadové analýzy a generátory
  • Master data manažment – centrálna správa kľúčových doménových dát, katalógov a číselníkov
  • Dátová kvalita – nástroje na monitorovanie a reportovanie kvality dat
  • Plánovanie a spúšťanie – nástroje na plánovanie, sledovanie a správu spúšťania procesov v rámci spracovania dát
  • Historizácia a archivácia – nástroje na pravidlovo orientované presúvanie a archiváciu dát
Tagged on: