O nás.

Sme mladá firma zameraná na poskytovanie IT produktov a služieb pre malé aj veľké spoločnosti. V našej spoločnosti pracujú profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti informačných technológií v bankovom a telekomunikačnom sektore. Naši experti využívajú svoje odborné skúsenosti z veľkých medzinárodných projektov pre dodávku produktov a služieb najvyššej kvality.

Naša firma sa zaoberá najmä databázovými systémami postavenými na technológiach Oracle. Poskytujeme individuálne riešenia pre malé a stredne veľké podniky ale aj dodávku a integráciu štandardných komplexných enterprise riešení pre veľké spoločnosti. Našim cieľom je priniesť kvalitné a efektívne riešenia bez ohľadu na veľkosť či maturitu zákazníka pre podporu jeho biznisu.

Jednoducho. Efektívne. Produktívne.

Riešenie problému by nemalo byť komplikovanejšie ako problém, ktorý rieši. V oblasti informačných technologií to platí špeciálne, pretože častokrát zákazník dostane zbytočne komplikovaný systém s funkčnosťami, ktoré ani nepotrebuje alebo s obslouhou a údržbou, na ktorú náklady ďaleko prevyšujú benefity, ktoré mu systém prináša. Náš cieľ je priniesť riešenie jednoduché na obsluhu, údržbu a používanie v takom rozsahu aby dlhodobo efektívne napĺňalo požiadavky zákazníka. Iba dobre navrhnutý a implementovaný softvér môže byť pre zákazníka skutočným prínosom.

Profesionalita. Kvalita. Spokojnosť.

Jedným z našich hlavných cieľov je spokojnosť zákazníka. Naši experti volia individuálny prístup ku každému zákazníkovi a jeho požiadavke aby na konci dní naplnili jeho očakávania a aby sme ako spoločnosť mohli byť pyšný na kvalitu našich dodaných výstupov.

Odborne. Moderne. Funkčne.

Naši certifikovaní experti majú prehľad v najnovších trendoch a technológiach a neustále prehlbujú svoje vedomosti v najpoužívanejších technológiach súčastnosti. Našou hlavnou technologickou platformou sú Oracle produkty, v ktorých majú naši odborní zamestnanci mnohoročné skúsenosti z veľkých, komplexných projektov. Naša spoločnosť investuje veľa prostriedkov do interného prototypovania a testovania technologií a riešení, aby sme boli schopný priniesť zákaznikovi moderný a robustný softvér, ktorý ho postaví na trhu o krok pred konkurenciu.